Friday, January 7, 2011

Alloh, kami pun sangat ingin bertamu di jannah Mu...


Kami para muslimah pun sangat ingin bertamu di jannah Mu ya Rabbi

Mengambil bagian dari proyek mulia ini..

Bersama amir kami menyuarakan Islam dengan lantang.

Bersama amir kami menjadikan dakwah sebagai poros hidup kami.

Bersama mujahid-mujahidah kecil kami yang masih lugu layaknya anak-anak yang seusianya

Tapi mereka berbeda karena Islam sudah terkristal sejak kecil bahkan sejak dalam rahim-rahim kami.

Mujahid kecil kami :

Akan kami didik Menjadi pemberani layaknya Ummar bin Khatab.

Menjadi sosok yang mencintai syahid layaknya hamzah Abdul Muthalib sang singa padang pasir.

Menjadi penakluk layaknya Muhammad al fatih

Mujahidah kecil kami :

Akan kami didik seperti Khansa, sang ibu para mujahid

Seperti khadijah, yang menyerahkan seluruh harta dan hidupnya untuk Alloh dan Rosululloh

Seperti Fatimah, penghulu para wanita

Dengarlah lisan-lisan kecil mereka yang juga ikut meneriakkan takbir.

Dengarlah lisan-lisan kecil mereka yang juga meneriakkan syariah dan khilafah.

Kami turun ke jalan, untuk memuhasabah lil hukam.

Bersama amir kami bersama mujahid-mujahid kami.

Mengingatkan Penguasa-penguasa negeri kami yang enggan menerapkan addinul Islam.

Mengingatkan Penguasa-penguasa negeri kami yang seharusnya menjadi pelindung kami namun sebaliknya menjadi antek-antek kaffir.

Menyadarkan khairu ummah. Sampai kapan akan tertidur pulas? Sedangkan seruan itu sudah sampai kepadanya.

Ya Rabbi.

Jadikan kami bagian dari hamba Mu yang takwa, muchlis, sabar, dan Ridho.

Yang menjual hidup hanya untuk agama ini.

Jadikan kami orang menjadikan dakwah di atas segala-gala nya.

Istajib ya Mujiba sailin...

a l - H a y a


Fa innal Haya a minal iimaan

(sesungguhnya malu itu bagian dari iman)